Ria Kusters


Dankbaar voor hoop en vertrouwen

Ruim 50 jaar geleden begon ik als Rontgenlaborant in de gezondheidszorg te werken. De diagnose kanker werd toen veel minder vaak vastgesteld  dan in de huidige tijd.  Kanker werd destijds ook niet bij naam genoemd. In de medische wereld sprak men van "ca", anderen noemden de ziekte voorzichtig  en bijna fluisterend "K". Want kanker werd onlosmakelijk met de dood verbonden.

Tegenwoordig kent  vrijwel iedereen iemand in zijn of haar omgeving die te maken heeft (gehad) met kanker.

Zo heb ook ikzelf die ervaring. Bij drie van mijn gezinsleden is de diagnose gesteld. Op heel jonge leeftijd (basisschool), jongvolwassen (twintiger) en wat ouder (gepensioneerd). Ieder met 'n andere vorm van kanker. Ook is bij twee van hen de ziekte na behandeling teruggekomen.

De behandelingen van kanker zijn vaak zwaar, pijnlijk en ingrijpend, met nare bijwerkingen die blijvende gevolgen kunnen hebben. Ook kunnen jaren na behandeling nog late effecten optreden. De persoon zelf en diens naasten krijgen te maken met heftige emoties en gedachten: schrik, ongeloof, angst, verdriet, onzekerheid, maar tegenwoordig ook met hoop en vertrouwen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft ervoor gezorgd dat kanker vaak al in een vroeg stadium ontdekt kan worden. Dit vergroot de genezingskansen. Ook heeft wetenschappelijk onderzoek ervoor gezorgd dat er nieuwe medicijnen en andere behandelmethodes gekomen zijn waardoor behandelingen minder zwaar worden, de overlevingskansen vergroot worden en de kwaliteit van leven verbeterd wordt.

Door mee te doen aan de actie Alpe d'HuZes wil ik een bijdrage leveren aan het bijeen krijgen van sponsorgelden voor het KWF. Mijn grootste motivatie daarvoor is dankbaarheid. Dankbaar op de eerste plaats voor het feit dat ik geen van mijn kinderen en ook mijn man niet heb hoeven afgeven door het lot wat hen trof. Dankbaar voor allen die mij in moeilijke tijden hebben gesteund en dankbaar voor ieder die het Alpe d'HuZes team Acht van Chaam steunt.
  

Nog -44 dagen tot de start!
Social Media
U hoort het Alpe díHuZes-
lied 'De Berg'.
Klik hier voor de tekst.
Sponsors